Vastaanotto ja varastointi

Tavaran vastaanotto

Tarkista, että toimitettu tavaraerä on tilauksen mukainen ja että kaikki lähetteessä mainitut tavarat ovat mukana. Virheellisestä tai väärästä toimituksesta on ilmoitettava välittömästi eikä virheellistä tai väärää tuotetta saa asentaa paikoilleen. Yritys ei ole vastuussa edellä mainittujen ohjeiden vastaisesti paikoilleen asennettujen tuotteiden vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kuljetuksen aikana sattuneiden vaurioiden määrästä ja laadusta on tehtävä selvitys kuljettajan allekirjoituksin. Kuljetusvaurioista vastaa tavaran kuljettaja.

Yleistä

Työrukkasia tulisi aina käyttää levyjä käsiteltäessä. Levyjen käsittelyä kovalla tuulella on vältettävä.

Kuorman purkaminen

Katelevyjä kuormattaessa ja kuormia purettaessa käytetään mieluimmin nosturia ja riittäviä tukipuita. Nostolenkkien on oltava vähintään 5 cm leveitä. Levyjen reunat on suojattava huolellisesti. Tukien etäisyys toisistaan on oltava 1/3 levyn pituudesta. Lyhyet levyniput voidaan nostaa myös trukilla. Nostokohdat on suojattava tällöin erittäin tarkasti. Mikälinostolaitteita ei ole käytettävissä on kuormat purettava levy kerrallaan. Levyjä siirrettäessä ei kuorman alle saa mennä. Liinojen kestävyydestä on varmistuttava. Levynippu lasketaan kuormasta vaakasuorassa ja asetetaan tasapainossa tasaiselle alustalle. Levyjä käsiteltäessä on varottava teräviä reunoja ja kulmia.Levyjä ei saa vetää toisiaan vasten ja ne on suojattava kolhiintumiselta.Yksittäisiä levyjä käsiteltäessä on huomioitava, ettei pitkiä levyjä saa nostaa päistä. Paras tapa on reunasta nostaminen.

Varastointi

Muovipintaiset katelevyt voidaan varastoida ulkona. Levynippujen tulisi olla vähintään 20 cm irti maasta n. metrin väleillä olevilla tukipuilla. Päällekkäin saa pinota korkeintaan neljä taakkaa. Pitempiaikaisessa varastoinnissa on levyt kuitenkin syytä peittää. Alumiiniset ja sinkityt levyt tulee varastoida kuivaan tilaan. Pitempiaikaisessa varastoinnissa tai jos levyihin on päässyt kosteutta, tulee ne erottaa toisistaan välittömästi esim. puurimoilla.

Verified by MonsterInsights