Lukkosauma asennusohje

Suosittelemme Snaplock-katon vähimmäiskaltevuudeksi 1:7 ja minimi asennuslämpötilaksi -15 c

Ruoteet

Ruoteiksi suosittelemme vähintään 25 mm lautaa.

Ruodelautajako katon kaltevuudesta riippuen 200–300 mm.

Ruoteitten asennus aloitetaan alhaalta ensimmäisen ollessa kiinni räystäslaudassa.

Räystäslistat

Asenna räystäslistat alaräystäälle puskusaumalla tarkasti suoraan linjaan esimerkiksi luotilangan avulla. Kiinnitä pikku nauloilla tai matalakantaisilla ruuveilla noin metrin välein.

Äänieristenauha

Kiinnitä tässä vaiheessa äänieristenauha nitojalla pellin keskikohdalle ruodelautoihin.

Vesikate

Katelevyjen asennus aloitetaan oikeasta päädystä vasemmalle edeten reikärivi edellä. Asenna ensimmäinen pelti, aluksi vetäen pelti mahdollisimman ylös räystäslistan reunan jäädessä pellin alataitokseen. Sen jälkeen laita pelti yhdellä ruuvilla vasemmasta alareunasta kiinni, jonka jälkeen aseta pelti tarkasti suoraan räystäslinjan mukaan. Kiinnitä pelti ruoteisiin matalakantaisilla kateruuveilla ruuvireiän keskelle, älä kuitenkaan liian kireälle mahdollistaen pellin pituussuuntaisen lämpölaajenemisen ja lopuksi purista levyn alareunan taitos räystäslistaan kiinni. Peltejä ei saa kiinnittää yläreunasta kateruuveilla pellin läpi muutoin kuin erikoistapauksissa!

Peltien asennus jatkuu asettamalla alareunan taitos räystäslistan kanssa kohdakkain ja samalla painaen alareunasta lähtien peltien pontit kiinni. Varmista että räystäs on samassa linjassa edellisen pellin kanssa ennen kuin kiinnität pellin. Jatkaessa asennusta seuraa peltien etenemää varmistaen suoran katon. Mikäli levyjako ei mene tasan leikkaa viimeinen pelti 20–30 mm päädyn ulkopuolelta ja käännä reuna kohtisuoraan ylöspäin.

Kiinnitä pari kolme peltiä päädyissä joka ruoteeseen, räystäällä ja harjalla kiinnitys pariin kolmeen ruoteeseen, keskikatolla jokainen pelti joka toiseen ruoteeseen.

Paras tapa liikutella katelevyjä on kääntää levyt syrjälleen ja nostaa niitä kantista varoen vääntymistä.

Päätylista

Aloita päätylistojen asennus alhaalta päin limittäen 50–100 mm kiinnitä lista kateruuveilla 4,8×25 jokaiseen ruoteeseen katepellin läpi sekä päätyräystäslautaan noin metrin välein.

Harjapelti

Kiinnitä harjatiivistyslista ruoteeseen tai vaihtoehtoisesti katepeltiin kuitenkaan ei missään tapauksessa molempiin, että katepelti pääsee lämmön vaikutuksesta laajenemaan pituussuunnassa. Mikäli kiinnität harjatiivistelistan ruoteeseen jätä noin 20 mm rako listan ja katepellin väliin.

Kiinnitä harjapelti kateruuveilla 4,8×25 harjatiivistyslistaan noin metrin välein ja limitä ne noin 50–100 mm.

Taite- ja mansardikatossa voidaan myös käyttää harjatiivistyslistaa.

Sisäjiiri

Jiirin pohja laudoitetaan umpeen tai kuitenkin alle 50 mm raoille, vähintään jiirin pohjan näkyvissä olevan osan leveydeltä.

Seuraavaksi asennetaan jiirinpohjapelti räystäältä alkaen vähintään 200–300 mm lomituksella, mikäli jiirinpohjapelti ei ole yksimittainen. Kiinnitys tapahtuu muutamalla matalakantaisella ruuvilla pellin ulkolaidoilta.

Katepellit leikataan kulmaan siten, että jiirin pohjalle jää noin 200 mm väli ja jokainen pelti kiinnitetään piilokiinnityksen lisäksi kahdella kateruuvilla 4,8×25 noin 200 mm pellin alareunasta.

Verified by MonsterInsights