Limitykset ja listat

Sivuttaislimitys

Hyvin loivissa katoissa voidaan sauman tiiviyttä parantaa käyttämällä suositeltua suurempaa limitystä.

Jatkolimitys

Jatkolimityskohta sijoitetaan sellaiseen kohtaan, jossa alusrakenne antaa sille riittävän tuen. Levyt on limitettävä vähintään 200 mm. Kiinnikerivin etäisyyden on oltava levyn alareunasta noin 50 mm. Ruuveja käytettäessä levyt on kiinnitettävä katelevyn jokaisen uran pohjalta, nauloja käytettäessä vastaavasti jokaisen poimun päältä. Jatkolimityssaumassa voidaan käyttää 3×10 mm:n tiivistenauhaa.

Harja

Harjalevyn ja katelevyn väliin asennetaan tarvittaessa tiivistenauha. Sileät harjalevyt on limitettävä vähintään 50 mm, lisäksi saumat voidaan tiivistää tiivistemassalla. Harjalevyt kiinnitetään katelevyyn aina poimun päältä joko ruuvilla tai nauloilla kiinnitysväli n. 300 mm.

Päätyräystäs

Päätyräystäslistojen on ulotuttava vähintään katelevyn ensimmäisen poimun päälle. Mikäli katelevy ei pääty räystäällä tasan, on levyn reunaa käännettävä ylöspäin listan alapuolelta. Päätyräystäslistat kiinnitetään katelevyyn joko ruuveilla tai nauloilla n.1000 mm:n välein. Listojen limityksen tulee olla vähintään 50mm.

Sivuräystäs

Räystäslista asennetaan ennen kattopeltejä, naulaamalla se ruodelautaan. Katelevyn tulee ulottua noin 20 – 40 mm räystäslaudan yli.

Ulkojiiri

Ulkojiirissä käytetään harjalevyjä ja ne asennetaan kuten kohdassa ”Harja” on esitetty. Harjalevyn ja katelevyjen välissä käytetään tarvittaessa profiilinmuotoista tai yleis-ulkojiiritiivistenauhaa, jonka tiivistepalat on leikattu vinoiksi. Nauhaa on saatavissa sekä oikea- että vasenkätisenä.

Sisäjiiri

Sisäjiirilistan alle tuleva katon osa laudoitetaan kokonaan umpeen. Sisäjiirilistat on limitettävä vähintään 150 mm.  Saumat tiivistetään lisäksi tiivistemassalla. Listan ja katelevyjen välissä käytetään tarvittaessa  profiilinmuotoista sisäjiiritiivistenauhaa tai yleistiivistenauhaa, jonka tiivistepalat ovat vinossa. Nauhaa on saatavana sekä oikea- että vasenkätisenä. Lista kiinnitetään alusrakenteeseen yhdessä katelevyjen kanssa, joko kateruuveilla aina urien pohjalta tai nauloilla poimujen päältä. Kiinnitysväli on noin 500 mm. Harjalla, sisäjiirilistan pää ulotetaan harjalevyn alle ja liitos tiivistetään huolellisesti. Sisätaitteeseen voidaan asentaa myös sisäjiirin peitelista, jolloin tiiviste voidaan jättää pois. Näin tehdessä jiirin ulkonäkö saadaan paremmaksi. Lista kiinnitetään ruuveilla katelevyyn aallon harjalta.

Rintataitteet

Listan yläosa kiinnitetään alustaansa noin 400 mm:n välein. Lista kiinnitetään noin 1000 mm:n välein kattolevyyn joko ruuveilla tai nauloilla. Rintataitteen ollessa kohtisuorassa katelevyn poimuja vastaan, voidaan listan ja katelevyn välissä käyttää profiilimuotoista tai yleistiivistenauhaa. Lista kiinnitetään 300–400 mm:n välein. Taitelista limitetään vähintään 100 mm katelevyyn ja saumat tiivistetään tiivistemassalla. Listan ja seinän väli tiivistetään alustan vaatimalla tavalla.

Lumieste

Jos lumen putoaminen katolta halutaan estää esim. sisäänkäytävien tai kulkuväylien kohdalta käytetään lumiestettä, lumieste sisältää varsinaisen lumiesteen ja ns. vahvikkeen. Lumieste asennetaan toisen poikittaiskuvion alapuolelle eli noin 350 mm räystäältä. Vahvike asennetaan lumiesteen yläreunaan lumiesteen ja kattolevyn väliin tueksi. Molemmat kiinnitetään yhtä aikaa kansiruuvilla joka toisen aallon harjalta ruoteeseen. Alareunastaan lumieste kiinnitetään kattolevyyn kateruuvilla joka aallon harjalta.

Verified by MonsterInsights