Asennus ja mitoitus

Ruodelaudoitus

Katelevyjen ruodelaudoituksena käytetään yleisimmin 32×100 mm:n raakalautaa, myös 22×100 mm:n lauta käy, mikäli kattotuolit ovat 600mm tai sitä pienemmällä jaolla. Normaaleilla profiilityypeillä ruodejaon määrää yleensä levyn kantokyky, joka on n.300–600 mm. Vain tiilikuvioisella pellillä, on määrätty ruodelautajako.

Ensimmäisen varsinaisen ruodelaudan keskelle 300 mm räystäältä, jonka jälkeen 350 mm:n välein laudan keskeltä keskelle. Ruodelaudat naulataan kattotuoleihin kuumasinkityillä nauloilla (100×34), 2 kpl kiinnityskohtaan.

Aluskate

Aluskatteen tarkoitus on estää kondenssiveden pääsyn katon alapuolisiin rakenteisiin.

Räystäällä aluskate on asennettava seinälinjan ulkopuolelle, ettei valuva kondenssiovesi pääse seinärakenteisiin.

Harjalla aluskatteen täytyy mennä harjan yli.

Päätyräystäällä aluskatteen on myös mentävä kuten räystäälläkin seinälinjan ulkopuolelle.

Aluskate asennetaan alhaalta alkaen vaakasuoraan kattotuolien päälle, limityksen ollessa vähintään 150 mm.

Aluskate saa hieman roikkua kattotuolien välissä ja se kiinnitetään nitojalla kattotuoleihin.

Aluskatteen päälle naulataan tuuletusrimat kattotuolien kohdalle samansuuntaisesti.

Tuuletus

Hyvällä tuuletuksella sekä huolellisella lämmöneristeen ja höyrysulun asentamisella vesikatteen alapuolinen tila pyritään pitämään samanlämpöisenä kuin ulkoilma. Siksi tuuletettava tila on yhdistettävä ulkoilmaan.

Tuuletus on suunniteltava siten, että tuuletusilma pääsee virtaamaan esteettä räystäältä harjalle. Poistoilma-aukot on sijoitettava katon korkeimpaan kohtaan. Seuraavat vaihtoehdot ovat tällöin valittavana: tuuletussäleiköt rakennuksen kummassakin päädyssä, tuulettava harjalevy tai tuuletushormit.

Vaikeasti tuuletettavissa katoissa (lämmöneristeet lähellä kateainetta) on käytettävä aluskatteen lisäksi, joko tuulettavaa harjalevyä tai harjalle asennettavia tuuletushormeja.

Mikäli katelevyt asennetaan näiden ohjeiden mukaisesti ja kiinnitetään kateruuveilla, ei levyjen limityssaumojen tiiviyden varmistamiseksi tarvita aluskatetta.

Suosittelemme kuitenkin aluskatetta käytettäväksi aina silloin, kun katteen alapuolisen tilan tuuletus on riittämätön. Tällöin aluskatteen tehtävänä on kondensaatiohaittojen estäminen.

Levyjen mitoitus

Kattopellit toimitetaan tilauksen pituisena. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että levyn pituus on yläpaarteen pituus+otsalauta. (Levy asetetaan lappeelle siten, että se on 20–40 mm ulkona otsalaudasta. Näin myös harjalle jää pieni rako.)Levyjen määrä selviää jakamalla harjan pituus ao. levyn hyötyleveydellä ja pyöristämällä saatu luku ylöspäin tasaluvuksi.

Esim. Tiilikuvioinen

  • hyötyleveys 1100 mm
  • harjan pituus 18500 mm
  • levyjen määrä =18500 mm: 1100 mm = 16,82
  • eli 17 kpl x 2 = 34 kpl

Katelevyjen asennus

Asennuksen aikana katelevyä on varjeltava kolhiintumiselta eikä levyjä saa vetää toisiaan vasten. Tilapäiset lapetikkaat suojaavat levyjä ja helpottavat liikkumista katolla. Linjalanka on kätevä apuväline levyjen asennuksessa. Sen avulla kiinnikerivit saadaan siististi suoraan ja kiinnikkeet osuvat varmasti ruodelaudan päälle. Asennuksen aikana on huomioitava, ettei 0,5 mm:n levy kestä suuria pistekuormia, joten levyn päällä on liikuttava varoen. Mikäli mahdollista, on astuttava levyn uran pohjalle eikä harjan päälle.

Levykohtaiset erikoisohjeet

Tiilikuvioisessa on poikittaiskuviointi ja kapillaariura eli niitä ei voi käyttää ristikkäin katon toisella puolella kuten tavallisia poimulevyjä. Jos lappeelle tulee erimittaisia levyjä, on kattolevyjen poikittaiskuvioiden osuttava kohdalleen varsinaisen lappeen kohdalla. Siksi ulokkeen mitta on oltava jaollinen 0,35 m:llä. Jokainen tällainen uloke on ratkaistava aina tapauskohtaisesti.

Ruuvikiinnitys

Katelevyt suositellaan kiinnitettäväksi kateruuveilla. Ruuvi kierretään aina katelevyn uran pohjalta. Kiinnityksestä tulee tiivis ja kestävä, koska katelevy puristuu tiukasti alusrakennetta vasten. Ruuvien paksu ja pitkäaikainen tiiviste on elastista EPDM-kumia. Se on vulkanoitu ruuvin kuperaan aluslaattaan.

Ruuveissa on piikkikärki, joten katelevyä ei tarvitse rei’ittää. Ruuveissa on 8 mm:n kuusiokanta, johon sopivat kiinnitysistukat kuuluvat myös tuotevalikoimaamme. Kateruuvin pitolujuus on lähes kaksinkertainen kampanaulaan verrattuna, joten ruuveja tarvitaan huomattavasti nauloja vähemmän. Ruuvit säilyttävät alkuperäisen pitolujuutensa muuttumattomina, koska ruuvi kiertyy puun syiden väliin. Kampanaula puolestaan painaa puun syitä alaspäin.

Puun kuivuessa syyt oikenevat ja nostavat naulaa. Tämä on eräs suurimmista vesivuotojen aiheuttajista. Ruuvikiinnityksessä saavutetaan ehdoton varmuus, koska ruuvit voidaan kiertää aina haluttuun tiukkuuteen. Naulaa puolestaan on vaikea lyödä sopivaan syvyyteen. Ruuvien tiiviste ja aluslaatta on muotoiltu siten, että ruuvi voidaan kiertää jopa 15° vinoon ja silti tiiviste suojaa kiinnityskohdan yhtä tehokkaasti kuin kohtisuorassakin asennuksessa. Limitysten ja listojen kiinnitykseen suositellaan samoja ruuveja. Ruuveissa on kannan alapuolella lyhyt kierteetön osa, joka estää ruuvin ”ylikiertämisen”. Ruuvivääntimenä voidaan käyttää tavallista nopeudensäädöllä varustettua porakonetta.

Muutamat katelevyt voidaan kiinnittää myös naulaamalla levyt poimujen päältä. Ennen naulausta levyt ovat esirei’itettävä ainakin saumasta piikillä tai poralla. Naulat on lyötävä aina kohtisuoraan poimun pintaa vasten. Naulaa ei saa lyödä niin tiukkaan, että poimuun tulee vesivuotoa aiheuttava painuma. Liian pienellä voimalla lyödyn naulan tiiviste ei puolestaan puristu riittävän tiukasti levyä vasten.

Verified by MonsterInsights