CE-merkintä

Standardikohtainen listaus tuotevalikoimaamme kuuluvista harmonisoidun tuotestandardin piiriin kuuluvista rakennustuotteista metallisista katto- ja seinäverhouksista.

SFS EN 14783 / Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesi-kattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin.

 

CE-merkinnällä osoitamme, että rakennustuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. Harmonisoitu tuotestandardi ilmoittaa tuoteryhmä- kohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet ja muut vaatimukset.

CE-merkinnällä vakuutamme näiden vaatimusten toteutuvan.

CE-merkintä kertoo ostajalle tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla ja helpottaa niiden vertailua. Merkintä mahdollistaa sen, että tuote voi olla markkinoilla kaikkialla Euroopassa.

 

Sisältäen:

SFS EN 14783 / Metallisten täysin tuettujen ohutlevy- ja nauhatuotteiden, raaka-aineen sekä lopputuotteiden testaamisen ja laadunvalvonnan.

SFS-EN ISO 9001:2008 / Tehtaan sisäisen laatustandardin

SFS-EN ISO 14001 / Ympäristöstandardin

Suoritustasoilmoituksen laatimisen, ylläpitämisen ja CE-merkinnän.

OHSAS 18001-Työterveys- ja työturvallisuus

 

Suoritustasoilmoitus on valmistajan vakuutus siitä, että tuotteemme (Kattotuotteet ja Tehdasvalmisteiset osat) ominaisuudet ovat harmonisoidun tuotestandardin mukaiset.